duyurular

30

Ekim

TÜBİTAK BİGG Programı Kapsamına Uygulayıcı Kuruluş Olarak Yetkilendirilen KTÜ TTM, ETÜ ortaklığında "BİGGİRİŞİM" Başvurularını Almaya Başladı!!!

İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı

BİGG Programı tanıtım toplantısı 19 Kasım Perşembe günü 12.00-13.00 aralığında gerçekleştirilecektir. Toplantıya özellikle 4. sınıf öğrencilerinin katılması beklenmektedir.

Duyuru Linki: https://www.ktu.edu.tr/tto-duyuru30648

19 Kasım Perşembe günü 12.00 - 13.00 saatleri arasında bölümünüze özel düzenlenecek etkinliğe aşağıda verilen link üzerinden bağlanabilirsiniz. 

Toplantı linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac721f92ef56246728dbc6143f95bf1c8%40thread.tacv2/1604054861626?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%2269792499-e206-4a08-a103-e5bc40145c24%22%7d