araştırma grupları

Merkezimiz vizyon, hedef ve araştırma alanlarındaki Ar-Ge amaçları kapsamında 6 araştırma grubundan oluşmaktadır:

• Farmakolojik aktivite ve toksikoloji

• Biyokimyasal metot geliştirme ve analitik validasyon

• Biyoaktif molekül sentez ve izolasyon

• Formülasyon geliştirme

• Farmakogenomik

• Uygulamalı Yapay Zeka