kuruluş ve tarihçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde İlaç ve Farmasötik Teknoloji (İLAFAR) Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması KTÜ Senatosu'nda uygun görülmüş (karar no: 290) ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından onaylanmıştır (karar no: 56583). Merkez yönetmeliğinin 17 Ağustos 2018 tarih ve 30512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren KTÜ-İLAFAR faaliyetlerine başlamıştır.