kuruluş ve tarihçe

Üniversitemiz bünyesinde İlaç ve Farmasötik Teknoloji (İLAFAR) Uygulama ve Araştırma merkezi kurulması KTÜ Senatosu'nda uygun görülüp (karar no: 290), Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından onaylanmıştır (karar no: 56583). Merkez yönetmeliğinin 17 Ağustos 2018 tarih ve 30512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren merkez faaliyetlerine başlamıştır.