üniversite iş birlikleri

  • Artvin Çoruh Üniversitesi
  • Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
  • DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP)
  • İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)
  • Gebze Teknik Üniversitesi
  • Marmara Üniversitesi