duyurular

06

Aralık

Paydaş toplantımızın ikincisini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirdik

İlafar

Paydaş toplantımızın ikincisini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirdik.

İLAFAR olarak orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerimizi paydaşlarımızla paylaşmak, görüş ve önerilerini almak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ev sahipliğinde düzenlediğimiz toplantımızı 29 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirdik. Toplantımıza ilaç sektörünün temsilcilerinin yanı sıra T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürü Sayın Kutluhan TAŞKIN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Sayın M. Bilal MACİT, Ar-Ge ve Teknoloji Politikaları Dairesi Başkanı Sayın İlknur İNAM, Sanayi ve Teknoloji Trabzon İl Müdürü Sayın Mehmet ŞAFAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları katıldı. Merkezimizin yönetim kurulu üyelerinden Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selma SARAÇ, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası adına Tunç KÖKSAL, merkezimizin araştırma grupları sorumluları da (Doç. Dr. Arzu ÖZEL, Doç. Dr. Gülin RENDA, Dr. Öğr. Üyesi Yeşim K. YAŞAR, Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇOBAN) toplantıda hazır bulundu. İLAFAR tanıtımı ve kuruluşundan bugüne geçen kısa sürede yaptıklarının özetlendiği sunumun ardından, katılımcıların merkezimizin yeni stratejileri hakkındaki önerilerini dinlerken iş birlikleri kapsamındaki sorularını cevaplandırdık.