haberler

TÜBİTAK-1004 PAN-TER Yüksek Teknoloji Platformu

TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında desteklenen Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler (PAN-TER) platformu ara değerlendirme toplantısı KTÜ Rektörlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya; yüksek teknoloji platformu üyeleri İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), Gebze Teknik Üniversitesi, KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi(KTÜ-İLAFAR), Abdi İbrahim İlaç Sanayi, Gensenta İlaç Sanayi ve Novagenix Biyoanalitik İlaç Sanayi temsilcileri katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI’nın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda ilaç endüstrimizin küresel rekabette yer alabilmesi için ilaç biyoteknolojisinin modern ve özgün uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilen bir ülke olmamız gerekliliği vurgulandı.

TÜBİTAK-1004 PAN-TER Platformu yürütmekte olduğu proje ile moleküler ve hücresel kökenli biyoteknolojik ilaç geliştirme teknolojilerinde uzmanlaşan bir mükemmellik ağı kurmak, bu ağ sayesinde 4 yeni ilaç ve 1 adet kompanyon tanı kiti geliştirmeyi hedeflemektedir.

İlaç biyoteknolojisi sadece sahip olduğu ekonomik potansiyel açısından değil, aynı zamanda hastalıklara karşı yeni tedavi uygulamalarını mümkün kılarak insan refahına katkısı açısından da önemlidir. Geliştirilen her ilaç farklı kanserlerin tedavisinde kullanılabileceği için “pan-kanser tedavi” konsepti de PAN-TER  programı kapsamında uygulamaya konacaktır.

 


14 Ekim 2023