invivo-invitro farmakoloji laboratuvarı

Deney hayvanları kullanılarak canlı bir organizmanın tamamında çeşitli araştırma veya çalışma yapılmaktadır. Yeni sentezlenmiş veya bitkilerden izole edilmiş çeşitli maddelerin etkilerini, biyolojik yapıya etkilerini, laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı verilmektedir. Canlı organizmadaki (deney hayvanı) ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısının incelenmesi hedeflenmektedir.

Cihazlar:

  • Organ Banyosu
  • Myograf Sistemi (DMT, DMT620M)
  • Data Kayıt Sistemi (ADINSTRUMENTS, Power Lab 8/35)
  • Basınç Amplifikatörü (ADINSTRUMENTS, Bridge Amp)
  • İzometrik Force Transducer (20 g) (ADINSTRUMENTS, ML T0420)
  • Sirkülatörlü Su Banyosu (Julabo, CORIO CD)
  • Stimülatör (iWorx Systems Inc., HCS-100)
  • Kan Sayım Cihazı (Abaxis, Vetscan Hm5)
  • Kan Biyokimya Analiz Cihazı (Abaxis, Vetscan Vs2)