kalite komisyonu

KTÜ Senatosu'nun 31.01.2020 tarih ve 305-10 sayılı kararı ile kabul edilen KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi'nin 4. maddesine istinaden kurulan KTÜ-KAM Kalite Komisyonu'nun üyeleri:

  1. Doç. Dr. Arzu Fırat Ersoy
  2. Doç. Dr. Sanem Özen Turan
  3. Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Yılmaz Bayram
  4. Dr. Öğretim Üyesi Şerife YILMAZ