mezuniyet öncesi eğitim

Ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu eğitim içeriği ve eğitim yöntemleri kullanarak mesleki etik ilkeleri benimsemiş, yetkin hekimlik ve iletişim becerilerine sahip öğrenmeye açık hekimler yetiştirmek amaçlanmıştır. Mezuniyet öncesi ÇEP kapsamında mezuniyet eğitim programı yürütülmektedir. Dönem III ve Dönem IV ağırlıklı eğitim verilmektedir.