mezuniyet sonrası eğitim

Mezuniyet sonrası eğitim için araştırma görevlileri Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile alınmaktadır. Her Eylül ve Nisan TUS döneminde genellikle 4 araştırma görevlisi alınmaktadır. Araştırma görevlilerinin eğitim süresi 4 yıl ± 6 aydır.
Uzmanlık eğitimi süresince Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Üroloji ve Patoloji rotasyonları yapılmaktadır.
Anabilim dalının araştırma görevlileri için eğitim programı yıllık olarak düzenlenmekte, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine dağıtılmaktadır.
Asistan eğitim programı çerçevesinde her Çarşamba günü 13.00-14.00 arası belirlenmiş konularda sunu ve tartışma yapılır.