vizyon ve misyon

Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek eğitim kalitesi ve araştırma faaliyetleri ile tanınmak ve bölgesel olarak lider eğitim merkezi olmak, katılımcı yönetim modeli ile öğrenci ve çalışan memnuniytini mükemmele ulaştırmak, kaynakları zengin olarak kadın hastalıkları yönünden en ileri teknoloji ve bilgi düzeyi ile kaliteli hizmet veren bir sağlık kuruluşu olmak.

Misyon
KTÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı nitelikli uzman hekim yetiştirir, araştırma olanakları sağlayarak bilime katkıda bulunur; uluslararası standartlara uygunluğu onaylanmış sağlık hizmetini hem toplum sağlığının korunmasında ve hem de tedavisinde gerekli tüm faaliyetleri en üst düzeyde yürütür.