danışma kurulu

İç Danışma Kurulu(İç Paydaş)
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi 
Of Teknolojisi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Araklı Meslek Yüksek Okulu 
Maçka Meslek Yüksek Okulu
Trabzon Meslek Yüksek Okulu
Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
Yönetim Bilgi Sistemi
Öğrenci Konseyi Başkanı
Öğrenci Kulüp Temsilcisi
Dış Danışma Kurulu(Dış Paydaş)
Trabzon Valiliği
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği (KTUMED)
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
Elektrik Mühendisleri Odası
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD Trabzon)
Of Ticaret ve Sanayi Odası
Orman Mühendisleri Odası
Ortahisar Belediyesi
KTÜ Mezunları Dayanışma Vakfı 
Ticaret ve Sanayi Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Doğu Karadeniz Sanayi ve İşdünyası Federasyonu (DOKASİFED)
Trabzon Barosu
Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD)
Akçaabat Belediyesi
Trabzonspor Kulübü
Trabzon Üniversitesi
Avrasya Üniversitesi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı