duyurular

16

Aralık

KTÜ Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Maçka Myo Web

Üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı olan dezavantajlı öğrencilerimizin sınav uygulamaları ve erişebilirlikleriyle ilgili engel durumları nedeniyle karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak eğitim ve mekanda erişilebilirlik hususunda fırsat eşitliği sağlamak üzere yapılacak işlemlere ilişkin Engelli Öğrenci Birimince hazırlanan "Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi" ve "Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'a", Myo Web Sayfası Öğrenci/Mevzuat sekmesinden erişilebilir.