birimimiz

Birimimiz; 

2014 yılında, üniversitemizde Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü kurulmuş, 2021 yılında Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezine dönüşmüştür. 2022 yılında KTÜ Mezun Birimi, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurularak, Kariyer Merkezinin mezunlara yönelik iletişim faaliyetlerini sürdürmüştür. 2023 yılında ise KTÜ Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü kurulmuş ve mezunlarla ilgili faaliyetler bu koordinatörlükte yürütülmeye başlamıştır.

Misyonumuz (Öz Görev);

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü olarak; mezunlarımızla sürdürülebilir ve güçlü ilişkiler yürüterek, mezunlarımızın kariyer süreçlerinde onları sonuna kadar desteklemek ve aynı zamanda mezunlarımızın gelişimlerine sürekli katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz (Öz Görüş);

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü olarak; dünyanın her yerindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunları arasında sağlam ve dayanışma dolu bir ağ oluşturmak; profesyonel deneyimlerin, uzman bilgilerin ve yenilikçi düşüncelerin tarafımızca yayılmasını sağlayarak, ülkemizin geleceğinde önemli rol almak ve  toplumsal kalkınmayı sürdürülebilir kılmaktır.

Amaçlarımız;

 1. Üniversitemiz mezunlarıyla kesintisiz iletişim kurmak,
 2. Mezun veri bankamızı ulusal ve uluslararası boyutta geliştirmek,
 3. KTÜ Mezun Platformunu geliştirmek ve yönetmek,
 4. Mezunlarımızın, üniversitemiz ile iletişimi artırmak ve birbirleri arasındaki bağları güçlendirmek,
 5. Mezunlarımızla projeler üretmek,
 6. Mezunlarımızın kariyer süreçlerindeki deneyimlerinden yararlanarak ve mevcuttaki öğrencilerimize bu birikimlerin aktarılmasını sağlamak,
 7. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasına katkıda bulunmak,
 8. Üniversitemiz ve mezunlarımız arasında mentorluk ilişkilerinin kurulmasına yardımcı olmak,
 9. Mezunların istihdam edilme imkânlarını artırmak,
 10. Mezunların nitelik, saygınlık ve tercih edilirlik düzeyini en üstlere çıkarmaktır.

Faaliyet Alanlarımız;

 1. Mezunlar Komisyonu ile işbirliği yaparak mezunların KTÜ Mezun Platformuna üyeliklerini sağlamak ve Mezun Platformunu yönetmek,
 2. Bölümler ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yaparak “Mezunlar Günü” düzenlenmesine yardımcı olmak,
 3. Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek,
 4. Mezun dernekleri ile işbirliği yapmak,
 5. Mezunların ve öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak iş, eğitim ve burs olanaklarını duyurmak,
 6. Kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin çalışmalar doğrultusunda üniversite-sanayi, üniversite-sektör buluşmaları, toplantılar, ziyaretler, geziler ve bilimsel etkinlikler düzenlemek,
 7. Mezunların öğrencilere staj ve iş imkânı sağlamasına yönelik çalışmalar yapmak,
 8. Mezunların tecrübelerini öğrencilere aktarımı için Üniversite topluluklarıyla birlikte etkinlikler organize etmek,
 9. Mezunların yararlanabileceği sistemler, ortamlar, aktiviteler oluşturmak,
 10. KTÜ mezunlarına çeşitli avantajlardan yararlanmalarını sağlamak üzere “KTÜ Mezun Kartı” basımı ve teminini sağlamak,
 11. Mezunlarla ilgili yapılan etkinlik ve haberlerin web sayfası ve sosyal medya araçlarıyla duyurulmasını sağlamak,
 12. Yurt içi ve yurt dışındaki mezunların kariyer gelişimlerini izlemek ve başarı hikâyelerinin, Üniversitenin tanıtılması ve öğrencilere ilham olması amacıyla paylaşılmasını sağlamak,
 13. Mezunların birikimlerini Üniversitenin ve ülkemizin teknolojik, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak şekilde yönlendiren projeler ve stratejiler üretmek,
 14. Ofisin faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak,
 15. Ofisin faaliyet alanına giren konularda yazılı ve görsel içerikler hazırlamak, yayınlamak ve bu amaçlar yazılı ve görsel platformlarda programlar düzenlemek,
 16. Ofisin faaliyet alanına giren konularda her türlü bilgi, belge ve yayını temin etmek, dokümantasyon merkezi kurmak, bilimsel araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, bilimsel araştırmaları desteklemek,
 17. Mezunların yurt içinden veya dışından Üniversiteye “burs”, “bağış” vb. yollarla destek vermelerine yardımcı olmaktır.

Güncelle Tarihi: 05.07.2024 (murat.sahinn@ktu.edu.tr)