duyurular

23

Ekim

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ek Ders Ödemeleri

Personel Ödemeleri Şube Müdürlüğü

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı akademik takvimine göre dersler 02 Ekim 2023 tarihinde başlamış olup Öğretim Elemanı Ders Yükü Formu (F1) onaylama süreci 25 Ekim Çarşamba günü saat 08.00’de başlayacaktır. Ek ders işlemlerinde ve ödemelerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve ödemelerin zamanında yapılabilmesi için;

a) Ek ders ücreti ödemeleri için ilan edilen haftalık ders programlarına göre Bilgi Yönetim Sistemi’ (BYS)’nde oluşturulan “Öğretim Elemanı Ders Yükü Formu (F1)“ nun; her eğitim-öğretim yarıyılı başında, öğretim elemanının ders görevlendirme değişikliklerinde, derse kayıtlı olan öğrenci sayısı değişikliklerinde, öğretim elemanlarının ünvan ve idari görev değişikliklerinde ilgili öğretim elemanları, bölüm ve harcama birimleri tarafından gerekli kontrollerin yapılarak en geç 29 Ekim 2023 Pazar günü saat 23.59’ye kadar onaylanarak,

b) ”Ek Ders Ücreti Çizelgesi (F2)” formunun ödemeye esas ay bittikten (Aralık ayı hariç) sonra takip eden ayın ilk haftası (ayın 6’sına kadar) ilgili harcama birimi tarafından öğretim elemanlarının izin, görev, rapor ve telafi durumlarının kontrol edildikten sonra bağlı bütün bölümlerin F2 formları düzenlenerek Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden Mali İşlemler Destek Birimi Personel Ödemeleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesinin gerekmektedir.

Belirtilen tarihlerde BYS üzerinden F1 ve F2 formları onay sürecine kapatılacaktır. Formların eksiksiz bir şekilde ilgili Şube Müdürlüğüne gönderilmesinin sağlanması, göndermeyen birim ya da öğretim elemanlarının ilgili aydaki ek ders ödemelerinin ücret bordrosundan çıkarılacağı, kendilerine söz konusu ay için ek bordro düzenlenmeyeceği, ödemelerinin takip eden ayın ek ders ücretleri ile birlikte yapılacağı hususlarının öğretim elemanlarına duyurulmasını ve açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Öğretim Elemanı Ders Yükü Formu (F1) Onaylama Tarihleri
Başlangıç: 25 Ekim Çarşamba günü saat 08.00
Bitiş: 29 Ekim Pazar günü saat 23.59

Ek Ders Ücreti Çizelgesi (F2) Oluşturulması
Ödemeye esas ay bittikten sonra (Aralık ayı hariç) takip eden ayın ilk haftası (ayın 6’sına kadar)