satın alma işlemleri şube müdürlüğü

Sıra

Adı Soyadı

Telefon

E-Posta

1

Ceyhun UZUNER

04623772150

cuzuner@ktu.edu.tr

2

Emre AYYILDIZ

04623773241

eayyildiz@ktu.edu.tr

3

Saniye CEVAHİR

04623773241

saniye@ktu.edu.tr

4

Özlem KÜÇÜKENEZ

04623773241

ozlemkucukenez@ktu.edu.tr

5

Hava ALEMDAĞ GENÇER

04623773241

havaalemdag@ktu.edu.tr

6

Tuğba KÖROĞLU

04623773117

tugbakoroglu@ktu.edu.tr

7

Sultan BAHÇEKAPILI

04623773117

sultan@ktu.edu.tr

8

Mustafa ÇELİK

04623773241

mcelik@ktu.edu.tr

9

Hüseyin AKSOY

04623773117

haksoy@ktu.edu.tr

10

Edibe DAYANÇ

04623773117

edibedayanc@ktu.edu.tr

11

Fatma YAZICI

04623773117

fatmayazici@ktu.edu.tr

12

Özge AKYÜZ

04623773241

ozgeakyuz@ktu.edu.tr