görevler - satın alma işlemleri şube müdürlüğü

 1. Rektörlük ve Genel Sekreterlik örgütündeki birimler ile diğer harcama birimlerine ait elektrik, doğalgaz, su ve telefon aboneliklerine ilişkin birim kayıtlarına alınan faturalar için Mali Yönetim Sistemi (MYSV2) üzerinden Harcama biriminin, program/alt program ve ekonomik koddaki serbest ödenek kontrolünü yapmak.
 2. Tahakkuk işlemi tamamlanan elektrik, su, telefon ve doğalgaz faturalarının Mali Yönetim Sistemi (MYSV2)  üzerinden ilgili birimin gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi onayına göndermek.
 3. İlgili birim gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi onay süreci ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe kayıtlarındaki ödeme sürecini takip etmek.
 4. Harcama birimlerinin sermaye nitelikli mamul mal alımları ve (Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımlar, Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları, Avadanlık Alımları) gayri maddi hak alımları (Bilgisayar Yazılımı Alımları, Lisans Alımları) taleplerine ilişkin satın alma süreçlerini ilgili mevzuatlar doğrultusunda sonuçlandırmak.
 5. Satın alma işlemlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın ihale yoluyla temin edilmesini sağlamak.
 6. Harcama Birimlerinden gelen taleplere ilişkin yapılan değerlendirme ile alım usulüne karar verilen alımlar için harcama biriminin talebinin olduğu program/ alt program ve ekonomik koddaki serbest ödenek kontrolünü yaparak Mali Yönetim Sistemi (MYSV2) üzerinden harcama talimatı/onay belgesini düzenlemek.
 7. Harcama Birimi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylanan harcama talimatı/onay belgesinin ardından ilgili mal ve hizmete ilişkin şartname yer alan özelliklere göre ilan, teklif alma, teklif değerlendirme ve teklif sonuçlandırma işlemleri yapmak.
 8. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin tüm Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) işlemlerini yürütmek.
 9. Harcama birimlerinden gelen MYSV2 sistemine Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminden gönderilen Varlık İşlem Fişi (VİF) ve Taşınır İşlem Fişi(TİF) ve imza süreci tamamlanmış muayene kabul tutanağını takiben MYSV2 üzerinden ödeme emri belgesini düzenlemekten, imza süreci tamamlanan ödeme emrinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe kayıtlarındaki ödeme sürecinin takip etmek.
 10. Yıllık bakım sözleşmesi kapsamında yapılacak fotokopi ve baskı makineleri için kurum envanter tespiti, bakım sözleşmesi ve ödeme sürecini tamamlamaktan; yapılan sözleşme suretini ilgili harcama birimine göndermek.
 11. Harcama Birimlerinin mal alımlarına ilişkin ihtiyaçlarının birleştirilerek temin edilmesine karar verilenler için harcama birimi taleplerini konsolide etmekten, talepleri harcama birimi ödenek durumuna göre değerlendirmek.
 12. İhale Dışındaki Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri İçin Teklif Alma ve Değerlendirme Sisteminin (Online Satın Alma) iyileştirme süreçlerinin takibinden ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ile ilgili sisteme ilişkin önerileri sunmak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Harcama Birimleri ve Mali İşlemler Destek Birimi
tarafından yapılacak mali işlemler