duyurular

31

Mayıs

Ulusal Staj Seferberliği

Staj Komisyonu Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından başlatılan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenen üniversite öğrencilerinin staj konusunda yaşamış olduğu güçlükler dikkate alınarak Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşlar ile özel sektörden gönüllü işverenlerin paydaşlığı kapsamında yürütülen “Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Seferberliği” programı başlatılmıştır.

Staj Seferberliği programına başvuru yapan adaylar, lise döneminden başlayarak lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performans ve yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik yapacakları çalışmalar ve bu çalışmalarında elde edecekleri başarılar; mesleki, sosyal-sanatsal ve sportif yeterlilikleri başta olmak üzere üç ana başlık altında toplanmış ve yapılan puanlama sonucunda belirlenen ölçütlerde kıstasları sağlayan stajyer öğrencilerin program kapsamındaki kurum ve kuruluşların erişim sağlayabildiği Stajyer Öğrenci havuzuna dahil edilmeleri sağlanmıştır.

Ulusal Staj Seferberliği Projesi kapsamında alınan tüm stajyerlerin sigorta işlemleri öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından yapılacaktır. Ayrıca Ulusal Staj Seferberliği programı kapsamında yapılan stajlar, öğrencilerin bölümüne bakılmaksızın “zorunlu staj” kapsamında değerlendirildiğinden;

KTÜ öğrencilerinin Ulusal Staj Programı kapsamında kariyer kapısı üzerinden yapmış oldukları staj başvurularında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için staj başvuru belgelerini KTÜ BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden sisteme staja başlama tarihlerinden önce mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Sistem üzerinden başvurularını tamamlamayan ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuru belgeleri ulaştırılmayan öğrencilerin staj sigorta işlemleri yapılmayacaktır.