yüksek lisans tezleri

Tezin Adı Yılı Öğrenci Danışman Öğr. Üyesi
Cam Agrega Boyutu ve Agrega Gradasyonunun Asfalt Kaplama Performansına Etkisi 2017 Cansu İSKENDER Doç. Dr. Erol İSKENDER
Öngerilmeli Köprü Üstyapısının Öğretme-Öğrenme Tabanlı Optimizasyon ve Jaya Algoritmalarıyla Optimum Tasarımı 2019 Şadi AKTEPE Doç. Dr. Hasan Tahsin ÖZTÜRK
Arazi koşullarında hazırlanan farklı kalınlıklardaki asfalt kaplamaların laboratuvar performanslarının değerlendirilmesi 2020 Alper SEYMEN Doç. Dr. Erol İSKENDER
Taş mastik asfalt karışımlarda katkı maddesi olarak deniz kabuğunun gradasyon ve katılma yöntemi açısından araştırılması 2021 Kübra ÇEVRİM Doç. Dr. Erol İSKENDER
Karayolu gürültü probleminin değerlendirilmesi 2021 Emel ŞİT Doç. Dr. Erol İSKENDER
Modifiye asfalt karışımların termal iletkenliklerinin değerlendirilmesi 2021 Nurgül ŞİRİN Doç. Dr. Erol İSKENDER
Betonarme sürekli kirişlerin yapay arı koloni, öğretme-öğrenmeye dayalı optimizasyon ve öğretme-öğrenmeye dayalı yapay arı koloni algoritmalarıyla optimum tasarımı 2022 Sebahat TEMİZ Doç. Dr. Hasan Tahsin ÖZTÜRK