tarihçe

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, insan genetik hastalıklarında araştırma yapmak ve eğitim-öğretim vermek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımız, genetik hastalıklarda hücresel ve moleküler düzeyde tanı ve tedaviye yönelik olarak moleküler/hücre biyolojisi, moleküler genetik ve tıbbi genetik kapsamında araştırmalar yürüten, aynı zamanda yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim-öğretim veren bir bilim dalıdır. Anabilim Dalımızda 1990 yılında Yüksek Lisans ve 1994 yılında ise Doktora eğitimi verilmeye başlanmıştır. Anabilim Dalımızda 1993 yılından itibaren Sitogenetik, Moleküler Sitogenetik (FISH), Kanser Genetiği ve Doku Laboratuvarları, 1997 yılında Moleküler Genetik Laboratuvarı kurulmuştur. Bu kapsamda 1993-2010 yılları arasında Farabi Hastanesi Sitogenetik, Kanser Sitogenetiği ve Moleküler Sitogenetik (FISH) rutin laboratuvar hizmetleri yerine getirilmiş olup genetik materyalde (kromozom, DNA) meydana gelen ve genetik hastalıklardan sorumlu kromozomal anomaliler ve genler üzerindeki mutasyonların belirlenmesine yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Anabilim Dalımız. 2012 yılı itibariyle genetik dalındaki altyapımıza, rekombinant teknolojisi, gen ekspresyon analizleri, protein-protein etkileşimleri, hücre sinyal yolakları, transgenik hayvan analizleri, hücre görüntüleme teknolojisi ve biyoinformatik analizlere yönelik yetkinliklerimiz de eklenerek anabilim dalımız gerek eğitici kadro gerekse laboratuvar alt yapısı olarak güçlendirilmiştir. Anabilim Dalımız Temel Tıp Bilimleri Binası A Blok Kat.2'de yer almakta olup alt yapısında; hücre kültürü laboratuvarı, Sitogenetik laboratuvarı, FISH laboratuvarı, Konfokal Analiz ve Moleküler Genetik Laboratuvarı bulunmaktadır.