yüksek lisans ve doktora tezleri ile ilgili formlar ve iş akışları

Bir formu veya iş akışını görüntülemek için ilgili koda tıklayın.
 
 
Formlar
İş Akışları
 Danışma Atama ve Değiştirme 
► T_A/1a
Öğrencinin Danışman Ataması Talep Formu
► YİA-17
Danışman Atama İş Akışı
► T_A/1b
Danışman Atama Öneri Formu
► T_A/2a
Danışman Değişikliği Öneri Formu
► YİA-18
Danışman Değişikliği İş Akışı
► T_A/2b
Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi
► T_A/3
İkinci Tez Danışmanı Atama Önerisi Formu
► YİA-19
İkinci Danışman Atama İş Akışı
 Doktora Tez İzleme Komitesi Oluşturma ve Değiştirme
► T_B/1
Tez İzleme Komitesi Oluşturma Öneri Formu
► YİA-26
Tez İzleme Komitesi Oluşturma ve Değişikliği İş Akışı
► T_B/1b
Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu
► T_B/2
Tez İzleme Komitesi Tutanağı
► YİA-30
Tez İzleme Raporu Verme İş Akışı
► T_B/2a Doktora Tez İlerleme Raporu Formu
 Tez Önerisi Verme
► T_C/1
Yüksek Lisans Tez Önerisini Enstitüye Bildirim Formu
► YİA-20
 
Yüksek Lisans Tez Önerisi Teslimi İş Akışı
► T_C/1a Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu
► T_C/2a
Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı
► YİA-27
 
Doktora Tez Önerisi Verme İş Akışı
► T_C/2b
Doktora Tez Önerisi Formu
► T_C/5
Düzeltilmiş Doktora Tezi Önerisi Değerlendirme Tutanağı
 Tez Konusu ve Tez Başlığı Değişikliği
► T_D/1
Doktora Tez Başlığı Değişikliği Önerisi Formu
 YİA-28
Doktora Tez Başlığı Değişikliği İş Akışı
► T_D/1a
Yüksek Lisans Tez Başlığı Değişikliği Önerisi Formu
► YİA-21
Yüksek Lisans Tez Başlığı Değişikliği İş Akışı
► T_D/2
Doktora Tez Konusu Değişikliği Talep Formu
► YİA-29
Doktora Tez Konusu Değişikliği İş Akışı
► T_D/2a
Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Talep Formu
► YİA-22
Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği İş Akışı
 Tez Teslimi, Tez Savunma Sınavı ve Mezuniyet
► T_E/4
Spiral Ciltli Tezin Enstitüye Teslim Formu
 YİA-32
Tez Savunma Sınavı ve Mezuniyet İş Akışı
► T_E/4a
Spiral Ciltli Tezin Kontrol Formu
► T_E/4a1
Tez Çalışması Orjinallik Beyan Formu
► T_E/4b
Tez Savunma Sınavı Jürisi Atama Öneri Formu
► T_E4b1
Sınav Jüri Üyesi İletişim Bilgi Formu
► T_E/4c
Kurum İçi Tez Savunma Jüri Üyelerine Spiral Ciltli Tezi Teslim Tutanağı
► T_E/5a
Kurum Dışı Tez Savunma Jüri Üyesine Spiral Ciltli Tezi Teslim Tutanağı
► T_E/6
Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Değişikliği Önerisi
Tez Savunma Sınav Tutanağı
► T_E/8a
Düzeltilmiş Tezin Savunma Sınav Tutanağı
► T_E/9
Siyah Kapaklı Tezi Danışmana Teslim Formu
► T_E/9a
Siyah Kapaklı Tez Teslimi Beyan Formu
► T_E/9b
Siyah Kapaklı Tezin Enstitüye Teslim Formu
T_E/10 Tez Çalışmasının Toplumsal Katkı Bildirim Formu