ders kataloğu / AKTS ders bilgi paketi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi, programın amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli öğrenci iş yüküne,öğrenme çıktıları açısından öncelikli olarak belirlenmiş hedeflere ve edinilmesi gereken yeterliliklere dayalı öğrenci merkezli bir kredi sistemidir.AKTS kredisi, öğrencinin her bir ders için tamamlaması gereken işgücünü gösteren sayısal değerdir.

Bir modül için değer biçilen ECTS kredisi, o modül için gerekli olan öğrenciye ait bilgi veya iş yükünün; iletişim saatleri, yazılı veya sözlü olarak sunulan değerlendirme egzersizlerinin sayısı ve uzunluğu, sınıf içi hazırlıklar ve özel çalışma süresi, laboratuar sınıfları, sınavlar,klinik katılımlar, profesyonel staj yerleştirmeleri ve bunun gibi faktörlere dayanarak belirlenen ölçüsüdür. AKTS, aynı eğitim programı veya hayat boyu öğrenme bünyesinde üniversite ve işe dayalı öğrenme gibi öğrenmenin farklı türlerini bir araya getirmeyi mümkün kılmaktadır.

Ders yılının başarıyla tamamlanması durumunda, öğrenci AKTS kredisi ile ödüllendirilir. Bir yıldan gelecek yıla ilerlemeye, ders yönetmelikleriyle karar verilir. Bir yıl içerisinde derslerinden başarısız olan öğrenciler, bazı bölüm derslerinden geçseler bile, kredi kazanamazlar. Bireysel modülleri başarıyla tamamladıkları için krediyle ödüllendirilen bir yıllık ve yarım dönemlik misafir öğrenciler bu kuralın dışındadır.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi kuralları gereğince tam zamanlı bir öğrencinin bir yarıyıl için 30, bir akademik yıl için ise 1500 ile 1800 saat arası iş yüküne denk gelen 60 AKTS değerinde ders tamamlamış olması gerekmektedir. (1 kredinin 25-30 saat iş yüküne denk olduğu düşünülmektedir.)

Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre, Avrupa’daki öğrenim düzeyleri aşağıdaki AKTS kredilerine denk gelmektedir.

  • Lisans programları (Birinci Düzey) 180 - 240 AKTS
  • Yüksek Lisans programları (İkinci Düzey) 60 – 120 AKTS (1 ila 2 yıl)
  • Doktora programları (Üçüncü Düzey) (AKTS aralığı bulunmamaktadır.)

Bologna süreci ile ilgili genel bilgiye https://uluslararasi.yok.gov.tr/uluslararasilasma/bologna adresinden ulaşabilirsiniz.