iç kontrol

 
KTÜ İç Kontrol Dokümanları         İç Kontrol Mevzuat ve Rehberleri  
KTÜ 2021 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu       Kamu İç Kontrol Rehberi 

KTÜ Risk Strateji Belgesi ve Risk Değerlendirme İş Akışı

    Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
Birim Konsolide Risk Raporu Uygulamaları   Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği  
KTÜ 2018 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu          İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

İç Kontrol Genelgesi (2017/1) ve Açıklamalar-Örnekler

     

KTÜ İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem  Planı- Revize           

         

KTÜ Revize Eylem Planı-Genelge                                

         

KTÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi