kontrol faaliyetleri

Kontrol Faaliyetleri

7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

9. Görevler Ayrılığı

10. Hiyerarşik Kontroller

11. Faaliyetlerin Sürekliliği

12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri