muhasebe, kesin hesap ve raporlama şube müdürlüğü

Görevleri

 • Tek Hazine sisteminin uygulanmasına yönelik hesapların takibi, izin alınması ve nakit taleplerinin zamanında yapılmasına yönelik süreçleri takip etmek, işlemleri gerçekleştirmek
 • Bütçe kesin hesabının hazırlanması ve gönderilmesi sürecini takip edilmesi
 • İdare gelirlerinin (üniversite öz gelirleri) takip ve tahsiline ilişkin işlemlerin yürütülmesi
 • Üniversitemiz kira gelirleri ile diğer öz gelirlerin takip ve takip ve tahsiline yönelik işlemleri diğer birimlerle koordinasyon içinde yürütmek
 • Vergi kesintilerinin kontrol edilerek beyannamelerin hazırlanması ve ödemelerinin ilgili vergi dairesine gönderilmesine ilişkin işlemlerin yasal süresi içinde yapmak
 • İcra ve haciz bildirim yazılarının sorgulanması, dosyalarının oluşturulup süresinde bilgi yazılarının yazılması, yapılacak kesintilerin takibi, kontrolü ve ilgili dairelere gönderilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi
 • 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a kapsamındaki sigortalılarla ilgili beyan ve bildirim işlemlerinin yürütülmesi ve süresinde ödemelerin yapılması
 • Emanet işlemlerinin (Sendika aidatı, kefalet aidatı, vergi ve sigorta borçları) yürütülmesi
 • 5510 S Kanunun 4-1/c kapsamındaki sigortalıların emeklilik keseneklerinin kontrol ve ödemelerine yönelik işlemleri süresinde yapmak
 • BES kesintilerinin ilgili emeklilik Ģirketine aktarılmasına yönelik işlemleri süresinde yapmak
 • Kurum içi ve Kurum dışı projelerini yürütmek.
 • Banka işlemlerini yürütmek, (Banka hesaplarının takibini yapmak, ödemeleri gerçekleştirmek)
 • Lojman kira listelerinin kontrolü ve yazışmalarını yapmak
 • Kefalet aidatına ilişkin işlemlerin yürüterek yazışmaları yapmak, kayıt ve dosyalarını tutmak...

Personel

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Mustafa Yenal ERGÜL Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 21 40 mustafaergul@ktu.edu.tr
Şeyda BALÇIK AYAZ Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 21 36 sbalcik@ktu.edu.tr
Muhammed KOÇ Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 36 78 muhammedkoc@ktu.edu.tr
İrem KUDU Mali Hizmet Uzman Yardımcısı 0 462 377 21 38 iremkudu@ktu.edu.tr
Asiye BAYRAKTAR Şef 0462 377 21 36  abayraktar@ktu.edu.tr
Mualla AYDIN Şef 0462 377 21 38 muallaaydin@ktu.edu.tr
Asiye KÖKNER Şef 0462 377 36 78 akokner@ktu.edu.tr
Muhammed Ali NÜZKET Şef 0462 377 35 69 nuzket@ktu.edu.tr
İsmail KURT Ayniyat Saymanı 0462 377 21 37 isml.kurt61@ktu.edu.tr
Nermin BAHAR Bilgisayar İşletmeni 0462 377 21 38 nerminbahar@ktu.edu.tr
Abdullah ADANUR Bilgisayar İşletmeni 0462 377 21 41 adanur@ktu.edu.tr
Gülname MERAL   0462 377 41 47 gulnamemeral@ktu.edu.tr
Esra SEZGİN   0462 377 41 47 esrasezgin@ktu.edu.tr