stratejik planlama ve yönetim şube müdürlüğü

Planlar ve Mevzuat

  Stratejik Planlar     Mevzuat  
  KTÜ Stratejik Planı (2019-2023)  

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  KTÜ Stratejik Planı (2014-2018)   Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ
  KTÜ Stratejik Planı (2009-2013)   Stratejik Planlama Rehberi

Uygulama

  2022 Yılı Stratejik Plan Performans Sonuçları (İlk Altı Ay)
Stratejik Plan Bilgi Sistemi  
  KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı 2021 Değerlendirme Raporu 
  KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı 2021 Yılı İzlemesi Yapıldı.
  KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Değerlendirme Raporu 
  KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirilmesi Yapıldı.
  KTÜ 2019-2023 Stratejik Plan 2019 Değerlendirme Raporu 
  2019-2023 Stratejik Planımızın 2019 Yılının İlk Altı Ay Değerlendirmesi Yapıldı

Görevleri

  • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek
  • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak
  • Stratejik plan ve diğer mali raporlar kapsamında istenilen istatistiki bilgilerin temini ile SP sistemine girilen bilgilerin kontrolüne yönelik çalışmaların “Yönetim Bilgi Sistemi Birimi” ile işbirliği içinde yürütülmesi
  • Birim faaliyet raporu hazırlamak
  • İdare faaliyet raporu hazırlamak
  • Üniversitemiz Performans programının hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yürütmek
  • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek...

Personel

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Nuray SANCI ABANOZ Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 43 76 nsabanoz@ktu.edu.tr
Adem TURAN Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 43 76 ademturan@ktu.edu.tr
Serdar ARSLAN Şef 0462 377 44 76 serdararslan@ktu.edu.tr