KTÜ iç kontrol

Mevzuat

 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
KTÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
Kamu İç Kontrol Rehberi  
Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi

 

Rehber ekleri

İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi

 

Rehber eki

 

Kurum Kurul ve Komisyonlar

  • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

KTÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDiRME KURULU ÜYELERİ

Başkan

Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Bünyamin ER

Genel Sekreter V.

Üye

Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU

Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü

Üye

Ufuk ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yardımcısı

Üye

İsmail ÇOM

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Üye

Göksel SALİH

Personel Daire Başkanı

Üye

Nuray SANCI ABANOZ

SGDB Mali Hizmetler Uzmanı

   21.02.2014 tarih ve 228 sayılı Rektörlük Onayı ile kurulan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu revize edilerek, 06.06.2022 tarih ve E-64883006-612.01.02-1597 sayılı yazı ile yukardaki belirtilen personelden oluşturulmuştur.

  • İdare Risk Koordinatörü 

Üniversitemiz Risk Strateji Belgesinde ?İdare Risk Koordinatörü; Rektör tarafından görevlendirilen (SGDB)?den sorumlu Rektör Yardımcısı? olarak tanımlanmış olup, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Üniversitemiz İdare Risk Koordinatörü olarak 23.06.2021 tarih ve E-64883006-612.99-940 sayılı yazi ile (İRK) belirlenmiştir.

Kurumsal Belgeler

 

KTÜ Risk Strateji Belgesi
Risk Değerlendirme İş Akışı 
KTÜ 2021 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu   
KTÜ 2018 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu  

KTÜ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı                                   

Risk Formları

Rehberler ve Uygulamalar

..

Birim İç Kontrol Web Sayfaları Rehberi ve Formlar


Rehber


Formlar

 
İç Kontrol Genelgesi (2017/1), Açıklamalar  ve Örnekler


İç Kontrol Genelgesi


Açıklamalar


Örnekler

Birim Konsolide Risk Raporu Uygulamaları.


Tıp Fakültesi


Orman Fakültesi


Mühendislik Fakültesi

Prosedürler      
İş Akışları      
Süreçler      
Kontrol Formları      

Eğitim Programları ve Videolar

Eğitim Programları ve Videolar için aşağıdaki linke tıklayın

/sgdb/egitimprogramlarivevideolar