organizasyon şeması

 
Daire Başkanı
 
 
 
 
 
 
Sekreterya
 
 
İç Kontrol ve
Kalite Komisyonu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stratejik Yönetim ve
Planlama Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Yönetim Bilgi
Sistemleri
 
 
 
 
 
Stratejik Planlama
 
 
 
 
 
Performans ve Kalite
Ölçütleri Geliştirme
 
 
Bütçe ve Performans
Programı Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Performans Programı
Hazırlama
 
 
 
 
 
Bütçe Hazırlama
ve Uygulama
 
 
 
 
 
Gelirlerin Takibi
ve Tahakkuku
 
 
Muhasebe-Kesin Hesap ve
Raporlama Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Vezne
Hizmetleri
 
 
 
 
 
Muhasebe Kesin Hesap
ve Raporlama
 
 
 
 
 
Mal Yönetim
İşlemleri
 
 
İç Kontrol ve Ön Mali
Kontrol Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Ön Mali
Kontrol
 
 
 
 
 
İç Kontrol