organizasyon şeması

 
Daire Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterya
 
 
İç Kontrol ve
Kalite Komisyonu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stratejik Yönetim
ve Planlama
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Yönetim Bilgi
Sistemleri
 
 
 
 
 
Stratejik
Planlama
 
 
 
 
 
Performans ve
Kalite Ölçütleri
Geliştirme
 
 
Bütçe ve
Performans Programı
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Performans
Programı
Hazırlama
 
 
 
 
 
Bütçe
Hazırlama
ve Uygulama
 
 
 
 
 
Gelirlerin
Takibi
ve Tahakkuku
 
 
Muhasebe-Kesin
Hesap ve Raporlama
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Vezne
Hizmetleri
 
 
 
 
 
Muhasebe
Kesin Hesap
ve Raporlama
 
 
 
 
 
Mal Yönetim
İşlemleri
 
 
İç Kontrol ve
Ön Mali Kontrol
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Ön Mali
Kontrol
 
 
 
 
 
İç Kontrol