genel sekreter yardımcıları

Mustafa BEZİROĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı

Ufuk ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yardımcısı