kurumsal belgeler

KTÜ Risk Strateji Belgesi
Risk Değerlendirme İş Akışı 
KTÜ 2021 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu   
KTÜ 2018 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu  

KTÜ Revize Eylem Planı-Genelge