mevzuat

Kamu İç Kontrol Rehberi      
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  
KTÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi