misyon ve vizyon

Misyon

Sürekli iyileştirme yaklaşımı ve birlikte yönetme kültürü ile toplum refahı ve ülke ekonomisinin ihtiyaçları için araştırmalar yapmak, sorgulayıcı, girişimci ve değişimi yönetebilen bireyler yetiştirmek.

Vizyon

Mezunları ile toplumda söz sahibi, araştırmaları ve toplumsal sorunlara getirdiği çözümleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir üniversite olmak.

Temel Değerler

 • Türkiye Cumhuriyeti Temel Değerlerine Bağlılık
 • Kurumsal Aidiyet * Birlikte Yönetme Kültürü
 • Çok Seslilik
 • Yenilikçilik ve Çevik Liderlik
 • Paydaş Temsiliyeti
 • Şeffaflık ve Hesap Verebilme
 • Kalite
 • Liyakat
 • Adalet
 • Akademik Dürüstlük
 • Çevreye Duyarlılık
 • Toplumsal Sorumluluk
 • Farklılıklara Saygı