haberler

Akademisyenlerimize Tebrik Belgesi Takdimi

TUBİTAK proje desteği alan Hemşirelik Bölümü akademisyenlerimize gerçekleştirilen tören ile tebrik belgeleri takdim edildi.

TUBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında “Çocuklarla Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Çocuk İstismarı Farkındalığını Arttırma ve Bildirimini Yönetme Temelli Bir Mobil Uygulama (AppCIKO) ve Karma (Hibrit) Eğitim Programı Geliştirilmesi: Çocuk İstismarını Kavrama ve Ortaya Çıkarma Eğitim Programı (ÇIKO EP)” konulu proje ekibinde araştırmacı olarak yer alan Doç. Dr. İlknur KAHRIMAN’a,

TUBİTAK 3501- Kariyer Geliştirme Programı kapsamında “Parenteral İlaç Uygulamalarına Yönelik Simülasyonun Geliştirilmesi ve Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi ve Becerilerine Etkisinin Belirlenmesi” konulu proje ekibinde proje yürütücüsü olarak yer alan Dr. Öğr. Üyesi Şule BIYIK BAYRAM ve bu projede araştırmacı olarak yer alan Araş.Gör. Aysun BAYRAM’a gerçekleştirilen tören ile tebrik belgeleri takdim edildi.

Akdemisyenlerimizi tebrik eder ve başarılar dileriz.


24 Şubat 2023