program yeterlikleri/çıktıları

Program Çıktıları/Öğrenim Kazanımları (PÇ/ÖK)

Hemşirelik Bölümü Program Çıktıları

Hemşirelik Bölüm Programı İçeriği ve Bölüm Özgörevinin Uyumu