bölüm tanıtımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde hemşirelik eğitimi 1986 yılında KTÜ Trabzon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Ön Lisans Programı olarak başlamıştır.  Sağlık Bakanlığı’nın talebi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun 02.11.1996 tarih ve 22805 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile kurulan 79 Sağlık Yüksekokulunun  ilgili üniversitelerce faaliyete geçirilmesi ve 22.11.1996 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca ülkemizde hemşirelik eğitiminin sadece lisans düzeyinde     verilecek eğitimle kazanabileceği kararı doğrultusunda  lisans düzeyinde    eğitim yapmak üzere Trabzon Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. Hemşirelik bölümü lisans eğitimine 01.02.2010 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde devam etme kararı alınmıştır. 01.12.2010 gün ve 43307 sayılı Yükseköğretim Kurulu kararı ile Bölüm ve Anabilim dallarının açılması uygun görülmüştür.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak 2010 yılı itibarıyla Hemşirelik Bilim Dalında İç Hastalıkları Hemşireliği ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programları başlamıştır. Takip eden yıllarda, Hemşirelik Esasları ve Yönetim (2013), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (2014) ve Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (2015) Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans programları başlamış ve halen devam etmektedir.

Hemşirelik Bölümünde doktora eğitim programı 22.08.2013 tarih ve 45369 sayılı Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılmıştır. Hemşirelik Anabilim Dalı kapsamında; Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim  ve Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora eğitimlerine devam edilmektedir. Lisansüstü eğitim programları Hemşirelik bölümü öğretim elemanları tarafından sürdürülmektedir.