misyon, vizyon ve değerler

 

MİSYON

Çağdaş bilim, teknoloji, kanıta dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilen; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede bütüncül yaklaşan; bakım verici, eğitici, araştırmacı, yönetici ve liderlik rollerini etkin olarak yerine getiren; mezuniyet öncesi ve sonrası akademik çalışma yapabilen; temel eğitim ve hemşirelik hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunabilen profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

VİZYON

Öğrenci, öğretim elemanı, eğitim programları ve araştırmaları ile ülkemize model oluşturan, uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

DEĞERLER

Bilimsellik, insana saygı, yararlılık, adalet, eşitlik, yenilikçilik, katılımcılık, toplumsal duyarlılık, etik değerlere bağlılık, çevre ve doğaya duyarlılık, kalite ve sürekli gelişim