haberler

KTÜ Hemşirelik Bölümü İç-Dış Paydaş Toplantısı

Hemşirelik Bölümü Lisans Programı Akreditasyon süreci kapsamında program amaçları, çıktıları ve müfredat programı konularında mevcut ölçüm araçlarının ve araştırma sonuçlarının (anket, ölçek vb.) iç-dış paydaşlarla paylaşılması amacıyla, 3 Nisan 2023 tarihinde, Eczacılık Fakültesi Büyük Amfi ’de, saat 10.00’da toplantı yapılmıştır.

Toplantı Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin NURAL’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır. Daha sonra Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi ve Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Havva ÖZTÜRK “HEPDAK Akreditasyon - Öz Değerlendirme Raporu” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.

Toplantı, iç ve dış paydaşlarımızdan oluşan 84 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

İç paydaşlarımız; KTÜ Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanları ve 1., 2., 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinden oluşmuştur.

Dış paydaşlarımızdan; Kanuni EAH Bakım Hizmetleri Müdürü Sevim ATALAR, Ahi Evren GKDCEAH Eğitim Hemşiresi Semiha ALKAN KAYHAN, Fatih Devlet Hastanesi Bakım Hizmetleri Müdürü Gökçen YAVUZ, KTÜ SBE Hemşirelik Esasları AD Yüksek Lisans Öğrencisi Yekta DEMİRSOY, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yağmur AKBAL, KTÜ SHMYO öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Didem SARIMEHMET toplantıya katılım sağlamıştır.

Toplantı, iç-dış paydaşlarımızın katkı ve katılımları, soru-cevap ve Prof. Dr. Havva ÖTÜRK’e “Teşekkür Belgesi” takdimiyle sona ermiştir.


27 Nisan 2023