program çıktıları

Yönetim Bilişim sistemleri Program Öğrenim Kazanımları;

  1. Bilgi Teknolojileri ve İşletme alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanır. Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilir, sistem analizi yapabilir ve tasarımını gerçekleştirebilir. 

  2. Bilgisayar bilimleri ve yazılım geliştirme süreçleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olur. 

  3. İş operasyonları yönetimi ve sistemsel düşünme alanında gerekli yeterliliğe sahip olur. 

  4. Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri eleştirel bir bakış açısıyla analiz ederek alanında kullanıma hazır hale getirebilir. 

  5. Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilir, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilir ve yenilikçi fikirler üretebilir.

  6. Bir bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumunda, problemin yaşam döngüsünün her aşamasında bireysel sorumluluk alabilir, takıma katkı verebilir ve gerektiğinde takıma liderlik edebilir. 

  7. Türkçe ve İngilizce dillerini kullanarak mesleki, güncel ve gelişen eğilimleri takip edebilir, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

  8. Bilgi yönetim sürecini bilir ve bilgi sistemlerini kullanıcılar için daha etkin, verimli ve memnuniyet verici şekilde kullanılabilir hale getirir. 

  9. Mesleki çalışmalarda hukuksal sonuçlarına yönelik bilgi sahibi olur ve toplumsal etik değerlere göre hareket edebilir. 

  10. Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.