program eğitim amaçları

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Amacı

Günümüzde gelişen teknolojik eğilimler işletme alanına tesir etmiş süreçlerin etkin ve verimli kılınmasında karar vermeye yönelik ihtiyaçlar doğmuştur. Bu teknolojik sistemlerin kullanımı, yönetimi, iş ve süreçlere entegrasyonu yeni bir iş alanına gereksinim yaratmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri, bu alandaki talepler doğrultusunda nitelikli insan gücünü geliştirmek ve alanın araştırmacılarını yetiştirmek amacı yönetim ve bilişim konularını içeren disiplinler arası bir alandır.

Yönetim Bilişim Sistemleri sıkça karıştırılan Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliğinden bazı özellikleri ile ayrışmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemlerinin odak noktası organizasyonlardır. Organizasyonlardaki temel görevi bilişim sistemleri için iş gereksinimlerinin belirlenmesidir ve temel amacı ise bu işlerin daha verimli ve etkin kılınmasıdır. Bu anlamda Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları temelde problem çözme yetkinliğine sahip olmalıdır. Yönetim Bilişim Sistemleri tüm bu sektör ihtiyaçları doğrultusunda teorik ve uygulamalı eğitimlerin dengesini kurmaktadır. Alınan eğitimler sonucunda sektörün ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı bireylerin kariyer hedefleri analist, tasarımcı, geliştirici ve yönetici gibi pek çok alanda çeşitlenmektedir.


Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün temel amacı, özel ve kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Mezunlarımız erken kariyer dönemlerinde;

PEA-1: Bilişim sistemlerini ve endüstriyel yazılım uygulamalarını geliştirecek düzeyde bilişim bilgisine sahip olurlar,

PEA-2: Bilişim sistemlerini yönetecek düzeyde yönetim ve organizasyon bilgisine sahip olurlar,

PEA-3: Veriye dayalı analiz, kestirim, karar verme ve optimizasyon, karar destek sistemlerinin tasarımı, teorik ve uygulamalı araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilirler,

PEA-4: Finansal ve organizasyonel yönetim süreçlerinin yürütülmesi ve etkinliklerinin artırılmasında önemli roller üstlenebilirler,

PEA-5: Yönetim bilişim sistemleri standartlarının endüstriyel uygulamalara ve sistemlere uyarlanması süreçlerini yönetebilirler,

PEA-6: Üretim ve hizmet sektörlerinde kendi şirketlerini kuran ve özgüveni yüksek birer bilişim etik farkındalığı yüksek girişimci olabilirler,

PEA-7: İşletmelerin personel, ekipman ve iş süreçleri yatırımlarına yönelik stratejiler geliştirebilirler,

PEA-8: Kurumsal kaynak planlaması, üretim planlaması, satış ve pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, büyük veri analitiği, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal bilgi yönetimi, karar destek sistemleri, e-ticaret, e-girişimcilik, kurumsal zekâ yönetimi ve yönetim destek sistemleri gibi alanlarda işletmelere girişimcilik, danışmanlık ve yöneticilik yapabilirler.