misyon, vizyon ve amaç

Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda Memur Akademisi'nin;

Misyonu

Memur Akademisi’nin misyonu, üniversite personellerinin nitelik olarak gelişimini önceleyen eğitim programları düzenleyerek onların iş ve sosyal hayattaki değişimlere uyumlarını hızlandırmak ve kariyer basamaklarında terfi süreçlerine hazırlamaktır.

Vizyonu

Memur Akademisi’nin vizyonu, insan kaynağının sürekli yetiştirildiği, geliştirildiği ve terfi süreçlerine hazırlandığı, sürdürülebilir eğitim ve kariyer sistemi oluşturmaktır.

Amacı

Memur Akademisi kapsamında verilecek eğitimlerin temel amacı mevcut insan kaynağının yetiştirilmesi ve geliştirilmesidir. Bu kapsamda, idari personelin bilgisini ve verimliliğini arttırmak, bilimsel ve teknolojik imkânları en üst düzeyden kullanabilmelerini sağlamak, personel ve birimler arasındaki uygulama, iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek, kalite kültürünü üniversite içerisinde yaygınlaştırmak gibi amaçların yanı sıra üniversitedeki idari pozisyonlar için yönetici havuzu oluşturulmasına yönelik eğitim ve diğer süreçlerin planlanması ile personelleri daha üst görevlere hazırlamak da amaçlanmıştır.