ne nasıl ve niçin eğitim?

Memur Akademisi kapsamında verilecek eğitimlerin temel amacı mevcut insan kaynağının yetiştirilmesi ve geliştirilmesidir. Bu kapsamda, idari personelin bilgisini ve verimliliğini arttırmak, bilimsel ve teknolojik imkânları en üst düzeyden kullanabilmelerini sağlamak, personel ve birimler arasındaki uygulama, iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek, kalite kültürünü üniversite içerisinde yaygınlaştırmak gibi amaçların yanı sıra üniversitedeki idari pozisyonlar için yönetici havuzu oluşturulmasına yönelik eğitim ve diğer süreçlerin planlanması ile personelleri daha üst görevlere hazırlamak da amaçlanmıştır.

Memur Akademisi eğitimleri Modül 1 (Zorunlu Eğitimler), Modül 2 (Genel Eğitimler) ve Modül 3 (Yetenek Havuzu) olmak üzere  üç ayrı eğitim modülü oluşmaktadır.

MODÜLLER NE ? NASIL ? NİÇİN ?

MODÜL 1

ZORUNLU EĞİTİMLER

Yeni göreve başlayan idari personellerin kuruma, birime ve iş faaliyetlerine hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesi, aday memurluktan asil memurluğa yetkin bir şekilde geçebilmesi ve İSG eğitimlerini tamamlayabilmesi.
 • Oryantasyon eğitimleri
 • Aday memur eğitimleri
 • İSG eğitimleri
 • Çalışma arkadaşlarıyla hızlı ve samimi iletişim kurabilmek.
 • İş faaliyetlerine hızlı uyum sağlayabilmek.
 • Aday memurluktan asil memurluğa geçişlerde yetkinlik kazanabilmek.
 • İSG eğitimlerini tamamlayabilmek.

MODÜL 2 

GENEL EĞİTİMLER

Üniversitemiz personelinin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini sağlayarak hem iş hem de sosyal yaşamlarında daha yetkin bir konuma taşımak.
 • Motivasyon eğitimleri
 • Kişisel gelişim eğitimleri
 • Mesleki gelişim eğitimleri
 • Bilgi ve bilişim teknolojileri eğitimleri
 • Kişisel ve mesleki gelişimleri sağlayabilmek.
 • Bilgi ve bilişim teknolojilerinde donanımlı olabilmek.
 • Hem iş hem de sosyal yaşamlarında hızlı ve doğru kararlar vererek süreçleri yönetebilmek
 • Katılım Belgesi alarak, nihai performans notuna 5 puan eklemek.
 • Başarı belgesi alarak, nihai performans notuna 10 puan eklemek.
 • Yetenek havuzuna katılarak idari pozisyonlar için yetiştirilebilmek.

MODÜL 3

YETENEK HAVUZU

Üniversitemiz personelini bir üst düzey göreve yetkin bir şekilde hazırlamak.
 • Yöneticilik ve liderlik eğitimleri
 • Teknik eğitimler
 • Mesleki eğitimler
 • İdari eğitimler
 • İdari pozisyon atamalarında tercih edilebilir olmak.
 • Ayni veya nakdi ödüller kazanabilmek.