genel eğitimler

Eğitim Takvimi,  Eğitim Programı ve Sınav Programı

Modül 2 - Genel eğitimlere katılan personellere eğitim yılının sonunda yapılan değerlendirmeye göre katılım belgesi verilir.

Personellere katılım belgesi aşağıdaki şartları sağladığında verilir;

  • Eğitimlere çevrim içi katılım durumunda; çevrim içi eğitime (Microsoft Teams, Zoom, Adobe Connect ve benzeri uygulamalar) katılırken ad ve soyadı doğru ve tam olarak yazmak, bir eğitimin en az %50’sini izlemiş olmak, eğitim yılı boyunca tüm eğitimlerin en az %70’ini katılmış olmak,
  • Eğitimlere çevrim içi katılamaması durumunda; eğitimleri ilgili platformda (KTÜ UZEM veya CBİKO) eğitimin yapıldığı günden itibaren en geç 14 gün içerisinde ve bir dersin en az %50’sini izlemiş olmak, eğitim yılı boyunca tüm eğitimlerin en az %70’ini izlemiş olmak,
  • Eğitimlere çevrim içi katılamaması durumunda geçerli olan 14 günlük süre, katılım belgesi kriterlerinin değerlendirilmesi için geçerlidir. Bu süreden sonra personel eğitime katılması durumunda katılım belgesi almaya hak kazanamaz. Ancak, personelin ilgili eğitimleri yeniden izleme ve sınava hazırlanma ihtiyacı duyduğunda ilgili platformlarda eğitimlere sınav programının son gününe kadar erişebilir.
  • Çevirim içi ve yüz yüze gerçekleştirilen eğitimler ile sisteme kayıtlı eğitimleri 14 gün içerisinde izlenilen eğitimlerin veri tabanları birleştirilerek katılım belgesi kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilir.
  • Eğitim boyunca yaşanabilecek sistemsel sorunlar nedeniyle idare sorumlu tutulamaz.

 

Modül 2 - Genel Eğitimlerine katılım ve eğitim sonunda düzenlenen sınavdaki başarı durumuna başarı belgesi verilir.

Sınavlarda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için 70 puan almak gereklidir.

İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak yedi iş günü içerisinde, bir dilekçe ile sınav komisyonuna yapılır.

İtirazlar, sınav komisyonunca incelenir ve sonuç en geç yedi iş günü içerisinde ilgiliye bildirilir.

İncelemeden sonra tespit edilen sınav puanı geçerlidir.