planlama, eğitim ve performans şube müdürlüğü

Personel Daire Başkanlığı bünyesinde teşkil edilmiş, Memur Akademisi eğitim faaliyetleri kapsamındaki tüm iş ve işlemlerinden sorumlu birimdir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Planlama, Eğitim ve Performans Şube Müdürlüğü

Görev Unvanı Adı ve Soyadı E-Posta Adresi
Şube Müdürü Öğr. Gör. Mustafa TONYALI mtonyali@ktu.edu.tr
Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Abdulsamet ÜÇÜNCÜ aucuncu@ktu.edu.tr
Birim Personeli Ömür AÇIKLIK omuraciklik@ktu.edu.tr
Birim Personeli Merve AYKUT merveaykut@ktu.edu.tr

Planlama, Eğitim ve Performans Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 • Üniversitede göreve yeni başlayan idari personeller için oryantasyon eğitim planlamasını yapmak, eğitim faaliyetine ilişkin süreci yürütmek ve idari personel oryantasyon el kitabını hazırlamak ve güncelliğini sağlamak,
 • Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, oluşturulan kurul ve komisyonlarla eğitim ve sınav planlama sürecinde koordineli çalışmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin Memur Akademisi eğitim programı kapsamında ve takviminde yürütülmesi sürecini İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile koordinasyon içinde yürütmek,
 • Üniversite personelinin eğitim konusu taleplerini almak, önceki dönem eğitim konularına katılım ve değerlendirme anketlerine göre analizlerini yapmak ve yeni dönem Memur Akademisi eğitim plan taslağını hazırlayarak Memur Akademisi Birimine sunmak,
 • Memur Akademisi Eğitimlerine ilişkin yazışmaları yürütmek,
 • Üniversite personelinin Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı (CBİKO) platformunda yer alan eğitimlere katılımını sağlamak ve gerektiğinde platform üzerinden personelin ihtiyacına göre eğitim düzenlemek,
 • Hizmet içi eğitimine katılanlara verilen “Başarı” veya “Katılım” belgelerini hazırlamak,
 • Hizmet içi eğitimlerde görev alan eğitmenlere “teşekkür belgesi” vermek üzere gerekli organizasyonu sağlamak,
 • Üniversite personelinin Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı (CBİKO), Memur Akademisi uzaktan eğitim sistemi ve yüz yüze eğitimlere katılımlara ilişkin kayıtlarını tutmak, hizmet içi değerlendirme formunun doldurulmasını sağlayarak istatistiki veriler toplamak ve toplanan veriler ile hizmet içi eğitim hakkında gerekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını yapmak,
 • Eğitimlere katılım sayılarına dair istatistikleri Memur Akademisi Birimine sunmak ve birim düzeyinde katılım sayılarını ilgili birimlere bildirmek,
 • Memur Akademisi Eğitimleri için Memur Akademisi uzaktan eğitim sistemi alt yapısı ile ilgili gerekli önlemleri almaya yönelik ilgilerle koordinasyon sağlamak. Yüz yüze eğitimler için gerekli bina, araç ve gereçleri saptayarak eksikliklerin giderilmesi için plan ve program hazırlamaktır.