haberler

KTÜ İdari Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketi

Gerek Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planında yer alan hedeflere ulaşabilmek gerekse  kalite güvence sistemimizi sağlıklı bir şekilde  sürdürebilmek için sizlerin görüşleri ve memnuniyeti önem arz etmektedir. Her yıl düzenli olarak yaptığımız anketlerin sonuçları ilgili birim, kurul ve komisyonlarımız tarafından değerlendirilmekte ve sonuçları web sitemizden paylaşılmaktadır.

Üniversitemiz Memnuniyet Anketleri


04 Kasım 2021