amaç ve kapsam

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KTÜEFAD) Tarih, Arkeoloji, Türk, Rus ve İngiliz dilleri ile diğer filoloji alanları ile Sosyoloji, Psikoloji, Sanat Tarihi ve Felsefe gibi sosyal bilimler alanlarındaki bilimsel çalışmalara yer veren, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi dijital ortamda olmak üzere yılda bir kez Temmuz ayında yayımlanır. Yayın kurulu kararıyla özel sayı da yayımlanabilir.

Türkçe, İngilizce, Rusça veya Arapça yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Dergimizde yayımlanan makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.