dergi künyesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Karadeniz Technical University Journal of Faculty of Letters

 

ISSN NO: 2791-7312 

 

Dergi Sahibi - Journal Owner

Prof. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA

Editörler - Editors

Prof. Dr. Bahadır GÜNEŞ, Dr. Öğr. Üyesi Hakan SOYDAŞ

 

Yazışma Adresi - Correspondence Address

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kanuni Kampüsü 61080

Trabzon / Türkiye

E-mail: ktuefad@ktu.edu.tr

/efad