yazarlara bilgi

Yazım Kuralları ve Makale Gönderimi

Yayımlanmak üzere gönderilecek olan metinlerin kabulü dergipark üzerinden yapılmaktadır. Başvuru sırasında dergimize ait Telif Hakları Devir Sözleşmesi'nin doldurulup sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Yazım Kuralları

• Yazılar, A4 boyutunda Microsoft Word uyumlu programda Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır.

• Başlık, 12 punto ve küçük harf olmalıdır. Başlık ortadan hizalı olmalıdır. Metinde ana ve ara başlıklar kullanılabilir. Metin içindeki ana ve ara başlıklar 11 punto, küçük harf ve bolt (koyu) olarak sola hizalı olmalıdır. Başlıklar ve paragrafların arasında 6 nk aralık bırakılmalıdır. Sayfa numaraları sağ üst köşede 10 punto olmalıdır.

• Metnin başında Türkçe öz ve altında İngilizce başlık ve öz verilmelidir. Özler 9 punto ile yazılmış ve 250 kelimeyi aşmayacak şekilde olmalıdır. “Öz” başlığı sola yaslı olarak bold yazılmalıdır. Metin dili yabancı dilde olan çalışmalarda yabancı dildeki özün altında Türkçe öz yer almalıdır. Özün altında, çalışmanın alanını tanımlayabilecek en az üç en fazla beş adet “anahtar kelime” (Keywords) bulunmalıdır. Özde atıf yer almamalıdır

• Metin 11 punto, iki yana dayalı olmalıdır. Üstten: 2,5 cm, alttan: 2,5 cm, sağdan: 2,5 cm, soldan: 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Paragraf aralığı “önce 0 nk sonra 6 nk” ve satır aralığı “tek” olmalıdır.

• Sayfa numaraları, makalenin ilk sayfasında olmayacak şekilde sol üstte 8 punto olarak yerleştirilmelidir.

• Alıntılar, 5 satırı geçtiğinde tırnak içinde metne göre 1 punto küçük düz olarak yazılmalıdır. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.

• Metin içerisinde resim, şekil ve grafikler “Şekil” adı altında gösterilmelidir. Tablo ve şekillere sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ise altında her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde yer almalıdır. Ayrıca tablo ve şekillere ait kaynaklar var ise, alt tarafta 9 punto ile verilmelidir.

Kaynak Gösterimi

• Dipnotlar: 9 punto ve tek aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı olmalıdır. Metindeki atıflar sayfa altında dipnot şeklinde 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnot atıflarında yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası verilir. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla yayını var ise yıl sonuna a’da başlamak üzere harfler verilir.

          Örnek Dipnot Gösterimi (Yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası)

          -İnalcık 2009, 123.

          Antik Kaynakların Dipnot Gösterimi (Antik yazarın anlamlı kısaltması, antik yayın ismi ve metin yeri)

          Strab. Geographika VII. 48

          Arşiv Kaynaklarının Dipnot Gösterimi: Söz konusu alıntı ya da bilgi verildikten sonra dipnotta, kullanılan arşiv belgesinin yalnızca kısaltmaları yazılır.

          TBMM ZC, Devre: 1, Cilt 1, 239.

         İnternet Kaynaklarının Gösterimi: İnternet bağlantı linkleri dipnotlarda sıra numarası verilerek yer almalı ve parantez içerisinde erişim tarihi yer almalıdır.

         Web 1 (09.06.2021)

        İki yazarlı dipnotlarda yazarlar arasına "ve" yazılmalıdır. İkiden çok yazarlı dipnotlarda ilk yazardan sonra "vd." yazılmalıdır.

• Kaynakça: Referansların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Makalelerde kullanılan kaynak ve araştırmalar makale sonunda bu başlık altında gösterilmelidir ve 11 punto yazılmalıdır. Sadece metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar yer almalı ve yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

          Örnek Kaynakça Gösterimi (Kitaplar için)

          Soyadı, Ad. Eser Adı. Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kurulu, Yayım yılı.

         İnalcık, H., Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, çev. Ruşen Sezer, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 2009.

         Örnek Kaynakça Gösterimi (Makaleler-Ansiklopedi Maddeleri ve Kitap Bölümleri için)

          Soyadı, Ad. "Yayın Adı". Dergi/Ansiklopedi/Kitap Adı, Cilt/Sayı No (Yayın Yılı), Sayfa Aralığı.

         İnalcık, H., "Osmanlı Padişahı". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 13 (2008), 68-79.

         Örnek Kaynakça Gösterimi (Antik Kaynaklar için)

         Str. Geographika. H. Leonard Jones, 1924. Geographika, The Geography of Strabo, Harvard: Heinemann.

         Örnek Kaynakça Gösterimi (Arşiv Belgeleri için)

         TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: 1, Cilt 1, TBMM Matbaası, Ankara, 1959.

        Örnek Kaynakça (İnternet Bağlantıları için)

        Web adresleri açık bir biçimde yer almalı ve sonunda parantez içerisinde bağlantının alındığı tarih verilmelidir. Bu kısım kaynakçanın el son kısmında yer almalıdır.

        Web 1: /efad (11.05.2021)