değişim programları

Bölüm Koordinatörlerimiz

ERASMUS, FARABİ VE MEVLANA KOORDİNATÖR LİSTESİ

 

Biyoloji Bölümü

*Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ

faa@ktu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ

faa@ktu.edu.tr

Mevlana Koordinatörü

Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ

faa@ktu.edu.tr

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

*Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Selcen ÇELİK UZUNER

selcen.celik@ktu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Cihan İNAN          

cinan@ktu.edu.tr

Mevlana Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZUNER     

uguruzuner@ktu.edu.tr

 

Matematik Bölümü

*Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Selçuk Han AYDIN

saydin@ktu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Selçuk Han AYDIN

saydin@ktu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Selçuk Han AYDIN

saydin@ktu.edu.tr

 

Bilgisayar Bilimleri Bölümü

*Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN

hisahin@ktu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN

hisahin@ktu.edu.tr

Mevlana Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN

hisahin@ktu.edu.tr

 

Kimya Bölümü

*Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Miraç OCAK

mocak@ktu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Miraç OCAK

mocak@ktu.edu.tr

Mevlana Koordinatörü

Prof. Dr. Miraç OCAK

mocak@ktu.edu.tr

 

Fizik Bölümü

*Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ

mehmetdemirci@ktu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Ufuk Kemal ÖZTÜRK

kozturk@ktu.edu.tr

Mevlana Koordinatörü

Prof. Dr. Ufuk Kemal ÖZTÜRK

kozturk@ktu.edu.tr

 

*Erasmus Koordinatörü aynı zamanda Uluslararası Öğrenci Koordinatörüdür.

Erasmus+

Erasmus+ programı üniversite öğrencilerinin Avrupa ülkelerinde eğitim almasını sağlayan bir değişim programıdır. Aynı zamanda üniversitede tam zamanlı görev yapmakta olan personele yurt dışında eğitim alma veya ders verme olanağı sağlar.

2007-2013 yılları arasında LLP Erasmus ismiyle devam eden program 2014 yılından itibaren Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen diğer tüm programları da çatısı altında toplayarak Erasmus+ adı altında devam etmeye başlamıştır.

LLP Erasmus döneminde Türkiye sadece Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile öğrenci yada personel değişimi faaliyetinde bulunmaktaydı. Erasmus+ döneminde en belirgin farklar arasında artık Türk üniversitelerinin Avrupa Birliğine aday ülkelerle yada aday veya üye olmayan diğer Avrupa ülkeleriyle değişim gerçekleştirebilecek olması yer almaktadır. Ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen Avrupa dışındaki bölgelerde yer alan ortak ülkelerle değişim yapılacak olması diğer en önemli yenilik olarak dikkat çekmektedir.

Erasmus+ programı kapsamında hareketlilik faaliyetleri aşağıdaki gib tanımlanmıştır:

1) Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Öğrencilerin hareketliliği kapsamında yurt dışında ortak bir üniversitede eğitim dönemi veya öğrenim
2) Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği: Öğrencilerin hareketliliği kapsamında yurt dışında bir şirkette veya herhangi ilgili bir işyerinde staj
3) Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği: Personel hareketliliği kapsamında ders verme dönemleri
4) Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği: Personel hareketliliği kapsamında eğitim alma dönemleri


* KTÜ Erasmus+ Programı Süreç Rehberleri'ne erişmek ve detaylı bilgi almak için tıklayınız.

İkili Anlaşmalarımız

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu programlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.