eğitim öğretim komisyonları

ERASMUS, FARABİ VE MEVLANA KOORDİNATÖR LİSTESİ

 

Biyoloji Bölümü

*Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ

faa@ktu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ

faa@ktu.edu.tr

Mevlana Koordinatörü

Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ

faa@ktu.edu.tr

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

*Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Selcen ÇELİK UZUNER

selcen.celik@ktu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Cihan İNAN          

cinan@ktu.edu.tr

Mevlana Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZUNER     

uguruzuner@ktu.edu.tr

 

Matematik Bölümü

*Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Selçuk Han AYDIN

saydin@ktu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Selçuk Han AYDIN

saydin@ktu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Selçuk Han AYDIN

saydin@ktu.edu.tr

 

Bilgisayar Bilimleri Bölümü

*Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN

hisahin@ktu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN

hisahin@ktu.edu.tr

Mevlana Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN

hisahin@ktu.edu.tr

 

Kimya Bölümü

*Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Miraç OCAK

mocak@ktu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Miraç OCAK

mocak@ktu.edu.tr

Mevlana Koordinatörü

Prof. Dr. Miraç OCAK

mocak@ktu.edu.tr

 

Fizik Bölümü

*Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ

mehmetdemirci@ktu.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Ufuk Kemal ÖZTÜRK

kozturk@ktu.edu.tr

Mevlana Koordinatörü

Prof. Dr. Ufuk Kemal ÖZTÜRK

kozturk@ktu.edu.tr

 

*Erasmus Koordinatörü aynı zamanda Uluslararası Öğrenci Koordinatörüdür.
 

ÇİFT ANA DAL VE YANDAL PROGRAMI KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

Prof. Dr. Emin BACAKSIZ

Fizik Bölümü Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı Danışmanı

Prof. Dr. İsmail DEMİR

Biyoloji Bölümü Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı Danışmanı

Prof. Dr. Kadriye İNAN BEKTAŞ

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı Danışmanı

Doç. Dr. Nuri YILDIRIM

Kimya Bölümü Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ŞENEL

Matematik Bölümü Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Özge TEZEL

Bilgisayar Bilimleri Bölümü Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı Danışmanı

 

 

ÖDÜL VE BURS KOMİSYONU
Prof. Dr. Ahmet Hakan YILMAZ Dekan
Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ Üye
Arş. Gör. Erol TUNCA Üye
Prof. Dr. Belgin KÜÇÜKÖMEROĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZUNER Üye
Prof. Dr. Bilal KUTRUP Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tolga BERBER Üye
Arş. Gör. Dr. Rıdvan YAPRAK Üye

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU
Prof. Dr. Nurhayat ÖZDEMİR Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Pelin ŞENEL Üye
Arş. Gör. Birhan TUTAL Üye
Prof. Dr. Alev AYDINER Üye
Prof. Dr. Nevzat BATAN Üye
Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Buğra Kaan TİRYAKİ Üye