dokümanlar ve formlar

Dekan Görev Tanımı

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

Bölüm Başkanı Görev Tanımı

Personel/Yazı İşleri Personeli Görev Tanımı

Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı

Bölüm Sekreteri Görev Tanımı

Dekan Sekreteri Görev Tanımı

Fotokopi/Baskı Görev Tanımı

Evrak Taşıma Personeli Görev Tanımı

Teknik İşler Personeli Görev Tanımı

Temizlik Personeli Görev Tanımı